martes, 27 de agosto de 2013

O groso da vendima DO Valdeorras estímase para a segunda quincena de setembroO Consello Regulador DO Valdeorras estima os inicios do groso do período de recolección da colleita 2013 para as derradeiras semanas de setembro, vindo marcado por unha uva de gran calidade pero importante redución de cantidade.

Os factores climatolóxicos dos meses de abril e maio, unidos ás granizadas de xullo e os incendios de agosto, atrasaron considerablemente o inicio dos traballos de recolección en Valdeorras, traendo consigo un decremento considerable da produción en 2013.


Foto: zona afectada por incendio en Valdeorras - Fonte: Faro de Vigo


Fontes do Consello Regulador fálannos dunha cantidade de uva colleitada con tendencia á baixa e con datos difíciles de precisar. A pesar disto, a calidade da uva será optima para a elaboración de caldos e os viños DO Valdeorras seguirán gozando, un ano máis, da fama e prestixio que os caracteriza.

Dende a cúpula directiva do Consello estúdanse,ademais, as solicitudes de axudas para paliar os efectos das extraordinarias condicións meteorolóxicas deste ano, xa que son moitos adegueiros e produtores que viron moi afectados os seus viñedos e, algúns, perderon case a totalidade da produción.


Vendima en Valdeorras - Foto: Rosa Veiga

Por todo isto, exporase nos próximos días a posibilidade de solicitar esta axuda ante  o goberno central, tendo en conta que a situación aprema a facelo, e na firme convicción de apoiar aos máis prexudicados polos danos.