miércoles, 25 de agosto de 2010

Galicia espera unha das peores colleitas no tocante a producción dos últimos anos.

As previsións auguran unha produción próxima aos 0,85 millóns de hectolitros de viño, un decremento do 7,2 % con respecto á campaña anterior.

Mentres que a produción xeral do país aumenta en case un 1%, a extrema climatoloxía desta tempada fai que a produción de viño en Galicia poida reducirse en máis dun 7%. Aínda que os estudos realizados polo Observatorio Español do Mercado do Viño (OeMv) son cualificados polo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño de prematuros; todo fai pensar que a situación en Galicia pode agravarse, aínda máis, se a climatoloxía continua sen variar.