jueves, 21 de enero de 2010

BODEGA FRANCISCO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

The owner of the Bodega Francisco Fernandez Alvarez came to harvest a Valdeorras and while he liked the grape, how sweet it was decided that once could buy a vineyard in Valdeorras. Hence nowadays the Bodega Francisco Fernandez Alvarez is situated in A Rua de Valdeorras.

BODEGA FRANCISCO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

O dono da Adega Francisco Fernández Álvarez veu a vendimar a Valdeorras e de tanto que lle gustou a uva, o doce que era, decidiu que en canto puidese compraría uns viñedos en Valdeorras. De aí que hoxe en día a Adega Francisco Fernández Álvarez esté situada na Rúa de Valdeorras.