martes, 18 de enero de 2011

A exportación vinícola, unha aposta ante a actual situación económica

Gráfico: vinogallego.com

A fortaleza deste sector e a gran reputación que se outorga aos caldos galegos no estranxeiro, propician que a administración autonómica, por medio da Consellería de medio rural, outorgue axudas que roldan o millón de euros en concepto de promoción internacional.

Por medio desta campaña, que terá unha duración de tres anos e que estará financiada polo  Fondo  europeo agrícola de garantías (FEAGA), preténdese incrementar o fluxo comunicativo sobre os viños galegos en terceiros países; ampliando, á súa vez, a comercialización dos mesmos a través de programas promocionais que terán unha duración de tres anos  por beneficiario e país.

Desta forma valórase a apreciada industria vinícola galega no exterior como unha resposta ante a actual situación económica, procurando non deixar da man a "fráxil" fortaleza  que a día de hoxe posúen os caldos galegos no exterior; xa que, de non promocionarse, os grandes recoñecementos e valoracións  poderían chegar a volatilizarse.